Så går det till

Hur går det till? Sju steg

1. Ni vill veta mer

Har du frågor rörande arkitektonisk utformning och hur du bäst passar in huset i aktuell miljö – kontakta då Arkitektgruppen Snövit.

 

2. Offert och kontrakt

Du är nu redo att gå vidare i processen och har beslutat vilket av de husen som passar just dig. Du tar också ställning till eventuella tillval. På begäran erhåller du nu en offert. När den är antagen och du erlagt handpenning upprättas ett kontrakt.

 

3. Platsbesök

Om du önskar finns det möjlighet att anlita en Snövit-arkitekt för platsbesök, och rådgivning om vilket av husen som är lämpligast på tomten och hur det bör placeras. Vi kan även hjälpa till med bygglovshandlingar. Be om prisuppgift. För att göra bygglovshandlingar behövs en nybyggnadskarta som du rekvirerar från din kommun. Nu är processen igång på allvar!

 

4. Förberedelser

I enlighet med anvisningar och ritningsunderlag etablerar du plintgrund och anslutningar. Nu är det också dags att planera för de tilläggsarbeten du önskar köpa in – eller själv utföra – i form av trädäck, pergola mm.

 

5. Byggnation

Bygglovet är godkänt och arbetet med att få ditt nya hus på plats sätter igång enligt tidplan. Du har köpt huset stomrest, vilket innebär att byggfirman reser huset på den färdiga plintgrunden.

 

6. Slutbesiktning

Båda parter inspekterar tillsammans att byggnationen genomförts utan fel och i enlighet med kontrakt. Eventuella anmärkningar åtgärdas enligt en mellan parterna gemensamt överenskommen tidplan.

 

7. Nöjda kunder – vårt mål

Skulle du ha frågor eller synpunkter angående ditt nya hus kan du alltid kontakta oss. Vi är måna om att ägarna till våra hus trivs och att husen håller utlovad kvalitet.